Słowniczek i definicje

  • Farina - mąka z pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.). Stosowana do wyrobu różnych typów pasty, zarówno z dodatkiem jajek jak i samej wody. Najczęściej używane gradacje to: "0" i "00".
  • Pasta fresca - pasta świeża. Najczęściej robiona w domu, do bezpośredniego spożycia.
  • Pasta secca - pasta suszona. Najczęściej produkowana przemysłowo, choć może być także zrobiona w warunkach domowych. 
  • Semola - mąka z pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Semola powstaje w wyniku dwukrotnego przemiału ziarna, stąd często jest nazywana Semola Rimacinata. Stosowana do wyrobu różnych typów pasty, zarówno z dodatkiem jajek jak i samej wody.
  • Semolina -  mąka z pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Semolina powstaje w wyniku jednokrotnego przemiału ziarna. Jest zauważalnie grubsza od Semoli i jest czymś na pograniczu mąki i kaszki. Stosowana do wyrobu różnych typów pasty jak też i polenty

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz